بانوی باران

دست نوشته ها

بوسه

        بوسه کودتایی دو لب یاخیست  بر علیه دیکتاتور جسم!   بوسه  پایین  افتادن  ر و  ح در ر و  ح!   بوسه  خوابیدن پروانه ای ابستن است  برلب تفنگ!   قباد جلی زاده  ترجمه: افسانه شاه محمدی
/ 6 نظر / 81 بازدید
آی مترسکدلم تنگ است که ترس دور این باغ می چرخدصدای اش را می شنوی غار غار غار   شعر: افسانه
/ 4 نظر / 23 بازدید
     ١   قطره قطره می چکد در دهانم نه پستان تو کوچک می شود نه دهان من سیر.   ٢ پستانهایت دو خرگوش توپل گرسنه و انگشتهایم ده تا هویج تازه.   قباد جلی ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 44 بازدید
تیر 91
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست